KL miljöarbete

Vi på Kontorsleverantören är stolta över att dela med oss av vårt engagemang för hållbarhet. Vi vill hitta en så klimatsmart lösning för vår verksamhet som är möjligt med våra resurser.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

 

12. Hållbar konsumtion och produktion
12. Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 

17. Genomförande och globalt partnerskap
17. Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

 

 Falkenbergs klimatinitiativ
Falkenbergs klimatinitiativ

Falkenbergs klimatinitiativ samlar lokala företag och organisationer i ett nätverk för att samarbeta för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Här hittar du allt som rör klimatinitiativet.

 

Klimatbokslut med EMC 2023
Klimatbokslut med EMC 2023

Att minska företagets klimatavtryck är inte bara en moralisk skyldighet, det är också en affärsmässig nödvändighet för att säkerställa långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft på marknaden.

 

Kreera web&design Logo